Mila Pavićević & Zrinka Užbinec: Pas tragač

14305361_10153691778355981_8070652893147369156_o

Mila Pavićević & Zrinka Užbinec: Pas tragač

Ovo je predstava o događaju koji se vjerojatno u Dubrovniku nije dogodio. Putevima psa tragača išli su: Mila Pavićević, Zrinka Užbinec, Kyan Bayani, Ivona Vlašić i Srđana Cvijetić.

Produkcija: Centar za dramsku umjetnost i Art radionica lazareti

Realizirano uz podrsku Centra za kulturu POU Zagreb.

Projekt je realiziran suradnjom CDU i ARL te razvijen u sklopu rezidencijalnog programa ARL 2016 – Grad je mrtav. Živio Grad!
Podrška: Ministarstvo kulture RH, Grad Dubrovnik, Županija Dubrovačko – neretvanska, Zaklada Kultura nova

Mila Pavićević & Zrinka Užbinec:
Tracking dog
This is a story about the event that probably never happened in Dubrovnik. The traces of the tracking dog were followed by: Mila Pavićević, Zrinka Užbinec, Kyan Bayani, Ivona Vlašić i Srđana Cvijetić.

Production: Center for Drama Art and Art Workshop Lazareti
The project is developed through AWL’s artists-in-residence program 2016: The City is Dead. Long Live the City!
supported by: Ministry of Culture of the Republic of Croatia, The City of Dubrovik, Dubrovnik Neretva County, Kultura Nova Foundation